Letonya Vatandaşlık Danışmanlık Şirketi
Background

Letonya Vatandaşlığı

LETONYA OTURMA İZNİ

Oturma izni, bir yabancıya Letonya Cumhuriyeti'nde belirli bir süre ikamet izni (geçici oturma izni) veya kalıcı olarak ikamet hakkı (kalıcı ikamet izni) sağlayan bir belgedir.
Oturma izni nedir?
2 Nisan 2012 tarihi itibari ile ikamet izni kimlik belgesi biçiminde düzenlenmiştir, bu nedenle biyometrik ayrıntıları ikamet tezkeresinin (parmak izi (altı yaşından itibaren) ve dijital fotoğrafın) alınmasından önce teslim edilmelidir.
Oturma izninin gerekli olduğu durumlar nelerdir?
Letonya Cumhuriyetinde ikamet etmek isteyenlerin, oturumun ilk gününden başlayarak yarım yıl içinde 90 günün üzerinde bir süre için ikamet izni gereklidir.

NASIL
BAŞVURULUR

GEREKLİ
ŞARTLAR

AVANTAJLAR & DEZAVANTAJLAR

YAŞAM
ŞARTLARI

Sizi Arayalım

0 216 410 22 22
title

Letonya Vatandaşı Olmak mı İstiyorsunuz.

Konusunda Uzman Ekibimiz Letonya Vatandaşı olabilmeniz için size profesyonel hizmet sunmak için hazır. Sizi bilgilendirebilmemiz için formu doldurabilirsiniz.

Letonya vatandaşlığı başvurusu nasıl yapılır?

Oturma izni almak için gönderilecek belgeler nelerdir?
Listede öngörülen bir devletin vatandaşı iseniz, ikamet izni almak için aşağıdaki belgeleri ikamet izni almak için göndereceksiniz. Diğer eyaletlerin vatandaşları aşağıdaki belgeleri sunacaktır.
Letonya Cumhuriyet Hükümeti ile Kanada Hükümeti arasında yeni vatandaşların değiş tokuşu ile ilgili anlaşmaya göre, yeni Kanada vatandaşlarının Letonya Cumhuriyeti'ne girecekleri prosedür.
Geçici ikamet izni alındıktan sonra, yabancı bir ülke aşağıdakileri sunacaktır:
⦁bir yıldır geçerli bir sağlık sigortası poliçesi
⦁Bir Leton sağlık bakımı tarafından yabancı uyruklu kişinin aktif aşamada tüberkülozdan mustarip olmadığını belirten bir sağlık sertifikası.
Letonya vatandaşı veya daimi oturma iznine sahip bir yabancı: - Aile birleşimi ile bağlantılı olarak Letonya Cumhuriyeti'nde ikamet izni almak için gönderilecek belgeler
Letonya vatandaşının eşi olarak, Letonya Cumhuriyetinde kabul edilmiş geçerli bir seyahat belgesini sunacaksınız ve aşağıdaki belgeleri sunmalısınız:
⦁oturma izni talebi için kesin bir örnek form
⦁bir fotoğraf
⦁gerekli geçimi teyit eden bir belge
⦁Letonya Cumhuriyetinde öngörülen ikamet yerini ve orada kalma haklarını onaylayan bir belge
⦁devlet görev ödemesini onaylayan bir belge
⦁evlilik onayı belgesi
Belgelerin teslim edilmesinden önce davetiyeniz, Vatandaşlık ve Göç İşleri Bürosu'ndaki çağrıyı onaylayacaktır.
Minik çocuğunuz ya da bakımı yapılan bir çocuğunuz varsa, evlilik onay belgesi hariç tüm belgeleri (evlilik onay belgesi hariç) ve belgeyi teyit eden belgeyle ve diğer ebeveynin ikamet izni ile birlikte göndereceksiniz. Letonya Cumhuriyeti, idari makam veya temsilcilik görevlisinin varlığı ile noter tasdikli olarak imzalanmış veya imzalanmış olması gerekmektedir.
OTURMA İZİNLERİ
Letonya vatandaşı olan veya olmayan ya da daimi oturma iznine sahip bir yabancı olarak, aile birleşimi ile bağlantılı olarak Letonya Cumhuriyetinde oturma izni almak için gönderilecek belgeler:
Letonya Cumhuriyetinde kabul edilmiş geçerli bir seyahat belgesini sunacaksınız ve aşağıdaki belgeleri sunmalısınız:
⦁oturma izni talebi için kesin bir örnek form
⦁bir fotoğraf
⦁devlet görev ödemesini onaylayan bir belge
⦁ilişki onaylayan bir belge
Yönetim organının bir görevlisinin veya bir çocuğun Letonya Cumhuriyeti'ne girmeyen diğer ebeveynin Letonya Cumhuriyeti'ne girmesi için temsilciliği bulunduğu hallerde noter onayını almış veya imzalamış bir izni olması gerekir. Pratik vesayet, çocukla birlikte Letonya'ya giren ebeveyn tarafından yapılır ve diğer ebeveynin izni olmaksızın ikamet yerinin değiştirilmesine ilişkin bir kısıtlama yoktur.
Letonya Cumhuriyetinde kabul edilmiş geçerli bir seyahat belgesini ve aşağıdaki belgeleri sunmalısınız:
⦁oturma izni talebi için kesin bir örnek form
⦁bir fotoğraf
⦁gerekli geçimi teyit eden bir belge
⦁öngörülen Letonya Cumhuriyeti ikametgahını teyit eden bir belge ve orada kalma hakları
⦁devlet görev ödemesini onaylayan bir belge
⦁öngörülen işletme süresi için yeminli bir denetçi tarafından onaylanmış bir iş planı
⦁iş planında öngörülen faaliyetleri başlatmak için yeterli kişisel mali imkânları teyit eden belgeler
⦁bu belgeleri gerektiren faaliyetlerde bulunuyorsanız bir izin (bir lisans, bir sertifika)
Bir iş planı, yeminli bir denetçi tarafından, eğer bir önceki iş planının yerine getirilmiş olup olmadığını kontrol etmişse (ikinci yıl faaliyet yılından başlayarak).


Letonya vatandaşlığı için gereken şartlar nelerdir ?

Geçerli ikamet izninin kayıt belgeleri, geçici ikamet izninin tescil süresinin 30 - 90 gün önce ve en geç 30 gün öncesine kadar, vatandaşlık ve göçmenlik bürosunun bölge müdürlüğüne gönderilmelidir.
Oturma izninin tescili için ofise onaylanmış bir davet mektubu gereklidir. Yabancı birisinin başvuran olması halinde davet mektubu gerekmez:
⦁bireysel tüccar
⦁Ticaret Sicili'ne kayıtlı bir tacirin temsil haklarına sahip tek yetkili
⦁serbest meslek sahibi bir kişi
⦁yabancı bir tacirin temsilcisi
⦁Boşanmış veya Evliliklerini Dağıtıyor veya Eşi Öldü ve Bir Azınlık - Bir Letonya vatandaşı veya Letonya vatandaşı olmayan biri yabancı gözetiminde kalmak
⦁17 Haziran 1940'da Letonya vatandaşı olmak
⦁Daimi ikamet izni kaydetmek istemek
⦁yetkili bir devlet güvenlik kurumunun, kolluk kuvvetinin veya bir doğrudan devlet idare kurumunun talebi üzerine oturma izni talep etmek
⦁Letonya vatandaşı veya Letonya vatandaşı için vasi veya mütevelli olarak atandığı için oturma izni talep etmek
⦁Göç Yasasında 23. maddenin birinci fıkrasının 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31 veya 32 nci fıkraları uyarınca veya Göç Yasası'nın 31 uncu maddesinin Üçüncü Bölümü uyarınca oturma izni talep etmek
⦁Göç Yasası'nın 30. veya 31. maddeleri uyarınca çıkarılan geçici ikamet iznini kayıt ettirmek
yukarıda belirtilen yabancılarla aynı anda ikamet izni isteyen bir aile üyesi olabilir.
Oturma iznini kaydetmek isteyen yabancı biri aşağıdaki bilgileri sunacaktır:
⦁Letonya Cumhuriyetinde tanınan geçerli bir seyahat belgesi;
⦁Yabancının geçerli bir sağlık sigortası poliçesi bulunduğunu teyit eden bir belge (daimi ikamet iznini kayıt ederken poliçe gerekli değildir).
Yabancının Letonya Cumhuriyeti'ndeki ikametgahı mülkiyet veya emlak veya ticari faaliyet ile ilişkili ise ya da yabancının serbest meslek sahibi bir kişi olması halinde ek belgeler sunması gerekiyor:
Letonya Cumhuriyeti topraklarında taşınmaz malların mülkiyetine dayalı oturma izni verilen bir yabancının ek olarak gerçek emlak vergisi borcuna sahip olmadığını onaylayan bir belge sunması gerekir.
Letonya Cumhuriyetinin bir kredi kurumunda 280.000 Euro tutarında finansal yatırım yapması nedeniyle oturma izni verilen bir yabancının mevduat sözleşmesinin bulunmadığı bir kredi kuruluşundan bir sertifika eklemesi gerekir (mevduat ödenmesi süresinin bitiminden önce feshedilmemiş olması kaydıyla).
Ortaklığın temsilciliğini yapma yetkisine sahip olan Ticaret Sicilinde kayıtlı olan bir Yönetim Kurulu Üyesi, bir Konsey Üyesi, bir denetçi, bir yönetici, bir tasfiye memuru ya da bir ortaklığın üyesi ya da bir taciri temsil etmeye yetkili olan bir kişi (yabancı bir tüccar ), şube ile ilgili faaliyetlerde ticari şirketin: Geçici oturma izninin geçerlilik süresi boyunca bir önceki hesap döneminde vergi beyanlarındaki ifadeler uyarınca Devlet bütçesine vergi ödemeleri yaptığını teyit eden belgelerini; toplam bütçenin en az 21.300 EURO'sunu (bu vergi ödemesinin toplamı, devlet bütçesinden tazmin edilen veya ödenen vergi ödemeleri haricindedir.) ancak geçici ikamet izninin verilmesinden bu yana eksik ilk muhasebe yılı için , Devlet bütçesine ve yerel yönetim bütçelerine ödenen vergi ödemelerinin toplamı ayda ortalama 1750 Euro'sunu ödemiş olmalıdır.
Sermaye şirketinin bir hissedarı ayrıca aşağıdakileri teyid eden belgeleri sunacaktır:
⦁Geçici oturma izni, Göç Yasası'nın 23 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca talep edilmişse
⦁Geçici ikamet izninin geçerlilik süresi boyunca bir önceki hesap döneminde vergi beyanlarında yer alan ifadeler uyarınca vergi ödemelerini Devlet bütçesine ve yerel yönetim bütçelerine yatırdı ise ; toplamı en az 40 000 Avro'dur (toplam bu vergi ödemesi, devlet bütçesinden tazmin edilen veya ödenen vergi ödemeleri haricinde) geçici ikamet izninin verilmesinden bu yana eksik ilk muhasebe yılı için Devlet bütçesine ve yerel yönetim bütçelerine ödenen vergi ödemelerinin toplamı aylık ortalama en az 3300 EUR'dur.
⦁Geçici ikamet izninin vergiye tabi ifadelerle geçici olarak ikamet tezkeresinin bir önceki hesap döneminin geçerlilik süresi boyunca Göç Yasası'nın 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca geçici oturma izni talep edilmesi halinde beyanlar devlet bütçesine ve yerel yönetim bütçelerine, en az 100 000 Euro (bu vergi ödemesinin toplamı, devlet bütçesinden ödenen veya ödenen vergi ödemeleri hariç tutularak) olmak üzere vergi ödemelerini yapmıştır, ancak tamamlanmamış Geçici ikamet izninin verilmesinden bu yana ilk muhasebe yılı olan Devlet bütçesine ve yerel yönetim bütçelerine ödenen vergi ödemeleri toplamı ayda ortalama 8300 EUR'dur.
⦁ Göç Yasası'nın 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) fıkrası uyarınca verilen geçici ikamet izninin geçerliliği, geçerlilik süresi boyunca yabancının katkıda bulunmuş olduğu sermaye şirketinin Devlet bütçesi ve yerel yönetim bütçeleri, her bir raporlama yılına ait beyanname hükümleri uyarınca, toplam tutarı 100 000 euro'nun altında olmayan vergi ödemeleri (toplam tutar, geri ödenen vergi ödemelerinin tutarlarını hariç tutar. Devlet bütçesinden geri ödenecektir), ancak geçici ikamet izninin verilmesinden bu yana eksik kalan ilk raporlama yılı için Devlet bütçesine veya yerel yönetim bütçelerine ödenen toplam vergi ödemesi tutarı, ayda ortalama 8300 euro'nun altında olmayacaktır. Vergi ödemelerinin toplam tutarı, Letonya Cumhuriyetinde tescilli bağlı ortaklıklar tarafından yapılan vergi ödemelerini de içerecektir.


Letonya vatandaşlığının avantajları ve dezavantajları nelerdir ?

30'dan fazla ülkede yaşama hakkı
Letonya vatandaşlığının faydaları
AB ve EFTA ülkelerinde çalışma hakkı
Letonya zaten 10 yıl boyunca AB'nin bir parçası. Letonya çifte vatandaşlığı, 32 ülkede AB ve EFTA'da yaşamanızı sağlar.
Letonya vatandaşlığı, dünya standartlarındaki AB ve EFTA eğitim sisteminden yararlanmanıza olanak tanır.
Avrupa, dünyanın en iyi üniversitelerinden birine sahiptir.
Aynı zamanda birçok Batı Avrupa ülkesinde üniversite eğitimi ücretsiz veya ağır sübvanse edilmiştir
AB öğrencileri için öğrenci kredileri İskandinavya, İngiltere ve diğer AB ülkelerinde de mevcuttur.
Hibe ve burs sayılarına yalnızca AB vatandaşları tarafından erişilebilir.
Letonya pasaportuyla neredeyse tüm Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika ülkeleri ile Japonya, Kore, Avustralya, Yeni Zelanda ve bir dizi Asya ve Afrika ülkesine vizesiz seyahat edebileceksiniz.
AB ülkesinin vatandaşı olmak size ücretsiz veya düşük sübvansiyonlu fiyatlarla AB ülkelerinin dünya çapındaki sağlık bakım sistemlerine erişmenizi sağlar.


Letonya'da yaşam şartları nelerdir ?

Aylık Kira
Şehir Merkezinde Daire (1 yatak odası) 345.53 €
Daire (1 yatak odası) Merkez dışı 245.83 €
Şehir merkezinde daire (3 yatak odası) 563.64 €
Daire (3 yatak odası) merkez dışı 391.32 €
Şehir Merkezinde Apartman Dairesinde Metrekare Fiyat 1.426.32 €
Metre Kare başına fiyat Daire merkez dışı 948.57 €
Maaşlar Ve Finansman
Aylık Ortalama Net Maaş (Vergi Sonrası) 596.11 €
İpotek Faiz Oranı Yüzde (%), Yıllık, Sabit Faiz Oranı 2.90
Nerede Yaşamalı ?
Letonya ne sunuyor?
Letonya'nın başkenti olan Riga, büyüleyici bir şehirdir. Riga'nın Eski Kenti restoranlar, barlar, sessiz barlar ve yüksek sesli kulüplerle doludur. Yerel yemeklerden TGI Friday'ye kadar istediğiniz herhangi bir şey var.
Vilnius'un aksine, Riga canlı. Eski şehirde nehir boyunca uzanan, oturup güzel sahneye çıkacak bir yer sunan güzel bir park var. Eski Kent, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde ve Riga, 2014 yılı için Avrupa Kültür Kenti seçildi. Letonya, sadece iki milyon insana sahip küçük bir ülke iken, Riga'nın "büyük kenti" nin dışında doğal bir merak uyandırıyor. Letonya'nın 500 ulusal eseri bulunan Gauju Vadisi'ndeki Gauju Milli Parkı da dahil olmak üzere dört ulusal parkı vardır. Dahası, Letonya'nın arazisinin yarısı aslında dokunulmamış ekosistemler ve daha doğal güzellikler sunuyor.
Ve Sigulda gibi alanlar tarihi bir unsurun tadını çıkaranlar için ilginç tarihi eserler sunmaktadır. Letonya'da ayrıca muhteşem göller, kaleler ve uçurumlar ev sahipliği yapmaktadır.
Letonya'nın kendine özgü bir İskandinav hissi uyandıran doğal ormanlarıyla ilgilenmiyorsanız, Riga'nın hemen batısında yer alan Jurmula bölgesi, Avrupa'nın en çok aranan plajlarından bazılarına sahiptir. Yaz mevsiminde, zengin Ruslar ve Avrupalı turistler uzun sahillerde parti veriyor "yerini" Doğu Avrupa New Orleans'ına dönüştürüyor. Ve Avrupa'da yaşayıp aşk isteyenler için, Letonya sadece büyüleyici değil, aynı zamanda Avrupa'da yaşamak için en ucuz yerlerden biri de oluyor.

Bir Sorunuz mu Var !

Vatandaşlık İşlemleri konusunda bize ulaşın